Kunststele 13 - Brühlstr. 33, 32423 Minden

"wellness area"

Ralf Buddenbohm


Nachbar-Stelen:

Kunststele 12

Oberstr. 52

Kunststele 14

Pauline-v-Mallinckr.-Platz 4

 

  • Her ferdin bir uyrukluk hakkı vardır.
  • Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan ve uyrukluğunu değiştirmek hakkından mahrum edilemez.

 

 

Herkesin, işbu Beyannamede derpiş edilen hak ve hürriyetlerin tam tatbikini sağlayacak bir sosyal ve milletlerarası nizama hakkı vardır.