Kunststele 7 - Andersenweg 7, 32429 Minden

"Bunte Welt"

Anna Maria Heidkamp


Nachbar-Stelen:

Kunststele 8

Kampstr. 10

Kunststele 6

Hohenstaufenring 27

 

 

Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beyannamede ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir.

Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir.

 

 

Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.