Kunststele 1 - Kutenhauserstr. 50, 32435 Minden

"Zu-Hören"

Waldemar Ziebeker


Nachbar-Stelen:

Kunststele 2

Graf-Wilhelm-Str. 69

Kunststele 15

Königswall 95-105

 

 

Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.

 

 

İşbu Beyannamenin hiçbir hükmü, herhangi bir devlete, zümreye ya da ferde, bu Beyannamede ilan olunan hak ve hürriyetleri yoketmeye yönelik bir faaliyete girişme ya da eylemde bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz.