Kunststele 11 - Festungsstr. 20, 32423 Minden

"Der Alte" & "Fritz"

Eduard Schynol


Nachbar-Stelen:

Kunststele 12

Oberstr. 52

Kunststele 10

Am Heimsort 7

 

  • Herkes, topluluğun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, ilim sahasındaki ilerleyişe iştirak etmek ve bundan faydalanmak hakkını haizdir.
  • Herkesin yarattığı, her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır.

 

Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz.