Kunststele 12 - Oberstr. 52, 32423 Minden

"Stacheldraht"

Gerty Lüder


Nachbar-Stelen:

Kunststele 11

Festungsstr. 20

Kunststele 13

Brühlstr. 33

 

  • Herkes zulüm karşısında başka memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek ve memleketler tarafından mülteci muamelesi görmek hakkını haizdir.
  • Bu hak, gerçekten adi bir cürüme veya Birleşmiş Milletler prensip ve amaçlarına aykırı faaliyetlere müstenit kovuşturmalar halinde ileri sürülemez.

 

 

Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır.