Kunststele 2 - Graf-Wilhelm-Str. 69, 32425 Minden

"Gestrandet"

 

Ingrid Bohres


Nachbar-Stelen:

Kunststele 1

Kutenhauser Str. 50

Kunststele 3

Graßhoffstr. 12

 

  • Her şahsın, şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi ancak bir topluluk içinde mümkündür ve şahsın bu topluluğa karşı görevleri vardır.
  • Herkes, haklarının ve hürriyetlerinin kullanılmasında, sadece, başkalarının haklarının ve hürriyetlerinin gereğince tanınması ve bunlara saygı gösterilmesi amacıyla ve ancak demokratik bir cemiyette ahlâkın, kamu düzeninin ve genel refahın haklı icaplarını yerine getirmek maksadıyla kanunla belirlenmiş sınırlamalara tabi tutulabilir.
  • Bu hak ve hürriyetler hiçbir veçhile Birleşmiş Milletlerin amaç ve prensiplerine aykırı olarak kullanılamaz.

 

 

Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkını haizdir.