Kunststele 4 - Holzhauserstr. 135, 32425 Minden


 

Nachbar-Stelen:

Kunststele 5

Junkersweg 3

Kunststele 3

Graßhoffstr. 12

 

 

Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır.

 

  • Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olmak hakkını haizdir.
  • Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez.