Kunststele 9 - Johansenstr. 17-19, 32423 Minden

"Befreiung"

Claudia Aufderstraße


Nachbar-Stelen:

Kunststele 10

Am Heimsort 7

Kunststele 8

Kampstr. 10, P.W. 

 

  • Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına haizdir.
  • Herkes, kendi memleketi de dahil, herhangi bir memleketi terketmek ve memleketine dönmek hakkına haizdir.

 

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.